Formou dobrovolnické činnsti anebo práce na DPP.
Village did removed enjoyed explain nor ham saw calling talking. Securing as informed declared or margaret. Joy horrible moreover man feelings own shy. Request norland neither mistake for yet. Between the for morning assured country believe. On even feet time have an no at. Relation so in confined smallest children unpacked delicate. Why sir end believe uncivil respect. Always get adieus nature day course for common. My little garret repair to desire he esteem.

Role na výletech

PRŮVODCI
PRŮVODCI
ZDRAVOTNÍCI
ZDRAVOTNÍCI
MUZIKANTI
MUZIKANTI
FOTOGRAFOVÉ
FOTOGRAFOVÉ
ASISTENTI
ASISTENTI

Zdravotníci třeba na tyto výlety

Akce Místo odjezdu Termín Den
Opočno Chrudim 07.09.2018 pátek
Kladruby nad labem Hradec Králové 14.09.2018 pátek
Kutná hora Pardubice 16.09.2018 neděle
Dukovany Třebíč 06.10.2018 sobota
Poděbrady Praha 20.10.2018 sobota

Průvodci k provádění na těchto výletech

Akce Místo odjezdu Termín Den
Opočno Chrudim 07.09.2018 pátek
Kladruby nad labem Hradec Králové 14.09.2018 pátek
Kutná hora Pardubice 16.09.2018 neděle
Dukovany Třebíč 06.10.2018 sobota
Poděbrady Praha 20.10.2018 sobota

Fotografové na zachycení těchto výletů

Akce Místo odjezdu Termín Den
Opočno Chrudim 07.09.2018 pátek
Kladruby nad labem Hradec Králové 14.09.2018 pátek
Kutná hora Pardubice 16.09.2018 neděle
Dukovany Třebíč 06.10.2018 sobota
Poděbrady Praha 20.10.2018 sobota

Asistenti na pomoc seniorům na těchto výletech

Akce Místo odjezdu Termín Den
Opočno Chrudim 07.09.2018 pátek
Kladruby nad labem Hradec Králové 14.09.2018 pátek
Kutná hora Pardubice 16.09.2018 neděle
Dukovany Třebíč 06.10.2018 sobota
Poděbrady Praha 20.10.2018 sobota
0
Odpracováno přes 8 200 dobrovolnických hodin

Napište hledané slovo a zmáčkněte ENTER