VÝLETY ZA 100 KČ
PRO SENIORY
A OSOBY ZTP
BEZ PŘEDVÁDĚCÍCH
AKCÍ

.

VÝLETY, KULTURNÍ AKCE

A INFORMAČNÍ OSVĚTA

PRO SENIORY

.

hurá sbírka

Transparentní účet sbírky2701034210 / 2010

Účel sbírky

Podpora realizace výletů a volnočasových aktivit pro seniory a osoby ZTP v souladu se stanovami spolku a podpora financování provozu organizace (autobusová doprava, stravování během výletů, vstupy do památek a na kulturní akce, personál během výletů, režie).

Osvědčení o konání veřejné sbírky

 
0
Odvezeno 2 738 výletníků
0
Odpracováno přes 12 200 dobrovolnických hodin
0
Podpořeno více než 600 donátory
0
Ujeto přes 17 000 kilometrů

Napište hledané slovo a zmáčkněte ENTER